Vad är en Ekonomie kandidat?

En Ekonomie kandidat är en akademisk titel för den som har avlagt en kandidatexamen i ekonomi. Denna examen är en grundläggande högskoleutbildning som omfattar studier inom både företagsekonomi och nationalekonomi.

Den internationella benämningen på denna examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics, vilket understryker dess internationella karaktär och relevans.

Centrala komponenter i en Ekonomie kandidatexamen

 • Grundläggande kurser
  • Introduktion till företagsekonomi
  • Introduktion till nationalekonomi
  • Statistik och dataanalys
 • Fördjupningskurser
  • Finansiell ekonomi
  • Marknadsföring
  • Organisation och ledarskap
 • Valfria kurser
  • Internationell ekonomi
  • Entreprenörskap
  • Ekonomisk historia
 • Examensarbete
  • Kandidatuppsats inom valt specialiseringsområde

Relevanta fakta om Ekonomie kandidatexamen

Aspekt Detaljer
Utbildningens längd 3 år (heltid)
Studiepoäng 180 högskolepoäng
Nivå Grundnivå
Examenstitel på engelska Bachelor of Science in Business Administration and Economics
Möjliga arbetsområden Bankväsende, revision, marknadsföring, ekonomistyrning, m.m.

Studietid och omfattning

För att erhålla en ekonomie kandidatexamen krävs det att studenten fullgör tre års heltidsstudier, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i olika kurser som tillsammans bildar en helhet inom ekonomiområdet. Kandidatprogrammet i ekonomi erbjuds av flera universitet och högskolor runt om i Sverige.

Prestigefyllda utbildningsinstitutioner

Vissa lärosäten har ett högt anseende inom ekonomiutbildningar och kan kräva högre antagningspoäng. Några av de mest kända institutionerna i Sverige inkluderar Handelshögskolan, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. Att studera vid dessa lärosäten kan ge en stark signal till framtida arbetsgivare om kvaliteten på den utbildning som studenten har genomgått.

Möjliga huvudområden

Inom en ekonomie kandidatexamen kan studenten välja att specialisera sig inom ett huvudområde. Dessa områden kan inkludera ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Valet av huvudområde kan påverka studentens framtida karriärmöjligheter och expertisområde.
Liknande artikel Ekonomi Betyder.

Internationell gångbarhet

En ekonomie kandidatexamen är inte enbart erkänd i Sverige utan har också en stark ställning internationellt. Detta gör att examen öppnar upp för möjligheter att arbeta utomlands eller hos multinationella företag. Den internationella benämningen Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics är välkänd och respekterad globalt.
Ekonomi kandidatprogrammet ger en bred förståelse för finansmarknaden och affärsstrategier, rustande studenter för en karriär inom näringslivet.

Yrkesmöjligheter efter examen

Efter att ha avlagt en ekonomie kandidatexamen står många dörrar öppna på arbetsmarknaden. Examen ger en bred grund att stå på för yrken inom bland annat bankväsendet, försäkringsbranschen, marknadsföring, redovisning, och management. Dessutom kan examen leda till vidare studier på magister- och masternivå för de som önskar fördjupa sina kunskaper ytterligare.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Finansiell Ekonomi.

Vidare studier

För den som vill specialisera sig ytterligare eller sikta på en akademisk karriär erbjuds möjligheten att fortsätta studera på magister- och masternivå. Dessa studier kan innebära en fördjupning inom ett specifikt område inom ekonomi och ofta inkluderar ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats.

Sammanfattning

En ekonomie kandidatexamen är en bred och omfattande utbildning som ger en stark grund för en framgångsrik karriär inom många olika områden av näringslivet. Med en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper, är examen en viktig språngbräda för både arbetslivet och vidare akademiska studier.