Historik och Utveckling av Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) har en rik historia som började 1969 och blev en del av Linköpings universitet år 1975. Under 1990-talet utökades fakulteten med naturvetenskapliga och matematiska discipliner.

År 2000 blev även Carl Malmsten Furniture Studies en del av Tekniska högskolan, vilket breddade utbildningsutbudet ytterligare.Sedan 1 januari 2021 är professor Johan Ölvander dekanus för fakulteten.

 • Grundläggande Årtal
  • 1969: Start av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
  • 1975: Integration med Linköpings universitet
 • Expansion
  • 1990-talet: Tillägg av naturvetenskapliga och matematiska discipliner
  • 2000: Inlemmande av Carl Malmsten Furniture Studies
 • Aktuell Ledning
  • 2021: Johan Ölvander tillträder som dekanus
År Händelse Notering
1969 Start av LiTH Grundandet av Tekniska högskolan
1975 Integration med Linköpings universitet Blir en del av Linköpings universitet
1990-talet Tillägg av nya discipliner Naturvetenskap och matematik introduceras
2000 Carl Malmsten Furniture Studies Utbildningsutbudet breddas
2021 Johan Ölvander blir dekanus Nytt ledarskap för fakulteten

Pionjärer inom Civilingenjörsutbildningar

Linköpings universitet var först i Sverige med att erbjuda civilingenjörsutbildningar i industriell ekonomi, teknisk fysik och elektroteknik, samt datateknik. Dessa program har satt standarden för teknisk utbildning i Sverige och erbjuder även internationella inriktningar. Utbildningarna förbereder studenterna för en global arbetsmarknad och ger dem verktyg för att hantera tekniska såväl som ekonomiska utmaningar.

Utbildningsprogram och Specialiseringar

Förutom civilingenjörsprogrammen erbjuder Tekniska högskolan vid Linköpings universitet en mängd kandidat- och masterprogram. Dessa inkluderar områden som biologi, datavetenskap, innovativ programmering, och grafisk design. Högskoleingenjörsprogram inom byggnadsteknik och kemisk analysteknik är också tillgängliga, vilket ger studenter en bred bas för framtida karriärer inom teknik och vetenskap.

Arbetsmarknad och Anställningsstatistik

Arbetslösheten bland teknologer från LiTH är extremt låg, med en anställningsgrad på 93,8 % inom tre månader efter examen, vilket är högst i Sverige. Denna statistik speglar kvaliteten på utbildningen och dess relevans för arbetsmarknaden, och visar på det starka samarbetet mellan universitetet och industrin.
Denna artikel är även relevant för ämnet Allsvenska Klubbar Ekonomi 2023.

Studentnöjdhet och Kvalitet på Utbildningen

Enligt undersökningen ”Akademi eller verklighet?” från 2007, var civilingenjörer som utexaminerats från LiTH de mest nöjda i landet. Enastående 100% av respondenterna uttryckte nöjdhet med sin utbildning, vilket står i kontrast till de redan höga siffrorna från andra tekniska högskolor såsom KTH.

Alumner och deras Bidrag till Samhället

Alumner från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet har gjort avtryck såväl inom akademin som i företagsvärlden. Bland framstående alumner märks flera som har fortsatt att bidra till tekniska och vetenskapliga framsteg, och som har haft viktiga roller i näringslivet.

Entreprenörskap och Innovation

Entreprenörskap och innovation är centrala teman i LiTH:s utbildningsfilosofi. Bland företagsgrundare som har sina rötter i LiTH finns det många som har startat framgångsrika företag och på så sätt bidragit till ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Pnl Ekonomi.

Branding och Namnbyte

Under senare delen av 2000-talet genomgick Linköpings tekniska högskola ett namnbyte till Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Namnbytet syftade till att tydliggöra kopplingen till universitetet och stärka varumärket nationellt och internationellt.
Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet kombinerar teknik och ekonomi för att forma framtidens ledare.