Möjligheten att låna pengar direkt erbjuds ofta av digitala plattformar. Denna möjlighet har gjort det enklare för människor att få tillgång till finansiering i nödsituationer. Men det finns även risker förenat med detta som bör beaktas. I den här artikeln går vi igenom ett antal olika scenarier där det kan vara värt att ta ett lån på detta sätt. Samtidigt poängterar vi även vikten av att agera ansvarsfullt.

4 situationer då det kan vara lämpligt att låna pengar direkt

Följande ändamål kan berättiga att du tar ett lån nu på direkten:

  • Nödsituationer. Nödsituationer såsom akuta tandläkarbesök, oväntade reparationer eller andra oförutsedda kostnader kan ofta få personer att vilja låna pengar direkt. I dessa fall kan snabb finansiering vara av yttersta vikt, särskilt om du som låntagare inte har ett sparande att luta dig mot.
  • Investeringar för framtiden. Ibland kan möjligheten att göra en tidskänslig investering uppstå. Det kan till exempel handla om att du vill starta ett företag eller ta vara på en särskild affärsmöjlighet. Om den potentiella avkastningen på investeringen klart överstiger kostnaden för lånet kan det vara lämpligt att ta ett lån.
  • Finansiering av större inköp. För större inköp såsom en bil eller vitvaror kan det vara lämpligt att ta ett snabbt lån. Detta gäller åtminstone om du är säker på att du kan betala tillbaka beloppet inom en rimlig tid. Se dock till att jämföra detta alternativ med andra finansieringsalternativ. På så vis kan du säkerställa att du får den bästa möjliga räntan på ditt lån.
  • Konsolidering av skulder. Har du flera lån med hög ränta eller kanske dyra kreditkortsskulder? Då kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att konsolidera dessa skulder genom att ta ett enda lån med lägre ränta. I sådana fall kan det vara lämpligt att låna pengar direkt för att kunna omstrukturera din skuldbörda.

Då är det mindre lämpligt att ta ett lån

Det är viktigt att poängtera att det inte är lämpligt att ta ett lån för konsumtion eller impulsköp. Om du inte har en tydlig plan för återbetalningen av lånet bör du undvika att ta det. Detsamma gäller om lånet inte har ett tydligt syfte som kommer att förbättra din ekonomiska situation på längre sikt.