I en värld där osäkerhet är vardagsmat är det viktigt att framtidssäkra sitt företag med teknikuppgraderingar. Det kan hjälpa företaget att undvika driftskostnader och säkerhetsrisker som beror på föråldrad teknik.

Oförutsägbara händelser som pandemin har gjort det tydligt att företag måste vara beredda på förändringar. Som tur är finns det gott om tekniska verktyg och IT-tjänster som kan hjälpa dig att framtidssäkra ditt företag.

Ökad effektivitet

Genom att utrusta dina team med ny teknik kan du öka deras produktivitet och effektivitet, vilket kan spara tid och pengar för företaget som helhet. Det innebär att de kan få sitt arbete gjort snabbare och att dina kunder kan få förstklassig service.

Föråldrade system kan göra arbetsflöden långsammare, orsaka överhettning av processorn och förbruka mer energi än nyare modeller. Genom att investera i uppgraderingar av maskinvara, programvara och infrastruktur kan du ge ditt team tillgång, snabbhet och flexibilitet så att de kan anpassa sig till en föränderlig verksamhet.

Regelbundna teknikuppgraderingar gör att ditt backoffice kan utvecklas i takt med dina kunders krav. Från snabbare processer till enklare skärmlayouter – dessa uppdateringar är utformade med dig i åtanke och erbjuder ofta värdefulla funktioner som sparar tid. De är värda investeringen, särskilt om man jämför med kostnaden för att hantera ineffektiv och föråldrad teknik. Det handlar bland annat om förlorade intäkter, missade tillväxtmöjligheter och minskat förtroende bland kunderna. Det bästa är att dessa uppgraderingar är förvånansvärt prisvärda.

Bättre kundservice

Ett företags rykte baseras ofta på dess förmåga att göra kunderna nöjda och att behålla dem. Kundtjänstmedarbetarna ligger i framkant när det gäller detta. Snabbt bemötande och en empatisk ton kan lindra frustrationen och ge kunden en positiv upplevelse. Tekniska uppgraderingar som förbättrar deras kommunikation, t.ex. en digital skrivassistent, kan hjälpa dem att leverera detta personliga bemötande samtidigt som de bibehåller varumärkets enhetlighet i språk och röst.

Men när det gäller att investera i tekniska lösningar som förbättrar kundservicen är det många organisationer som hamnar på efterkälken. Det beror på att de prioriterar andra affärsfunktioner framför sin infrastruktur för kundtjänst, vilket leder till långa väntetider och frustrerande upplevelser för både handläggare och kunder. Nya tekniska lösningar kan hjälpa företag att automatisera rutinprocesser, öka handläggarnas produktivitet genom chattbottar som besvarar grundläggande frågor på några sekunder och avleda upp till 60 % av ärendena till självbetjäning. På så sätt kan företagen skala upp sin kundtjänstverksamhet utan att öka kostnaderna, samtidigt som de får tillgång till viktiga mätvärden för kundupplevelsen.

Lägre energiräkningar

Företag med äldre teknik har högre energiräkningar än de som regelbundet uppgraderar sin utrustning och sina system. Äldre enheter förbrukar mer energi och är benägna att överhetta processorn, vilket kan leda till kostsam dataförlust och stilleståndstid på arbetsplatsen.

Nya teknikuppgraderingar minskar energiförbrukningen och är ofta utformade med mer energieffektivitet i åtanke. Ny teknik gör det också lättare för medarbetarna att arbeta på distans, vilket också kan spara in på energikostnaderna.

Oavsett om du vill investera i energieffektiva skrivare eller kommersiell LED-belysning kan rekommenderade teknikuppgraderingar hjälpa dig att sänka företagets energiräkning.

Att uppgradera företagets teknik är ett viktigt steg för företag på tillväxtkurvor för att bibehålla konkurrensfördelar och nå framgång. Om du håller utkik efter tecken på att det är dags att uppdatera din verksamhet kan du spara pengar och förbättra produktiviteten, kundnöjdheten och mycket mer. För dem som inte har råd med en stor initial kapitalinvestering är teknikfinansiering ett alternativ. Prata med en finansieringsspecialist idag för mer information.

Ökad säkerhet

I en värld full av cyberbrottslingar är det viktigt att se till att företagets data är säkra. Teknikuppgraderingar hjälper till att förhindra cyberattacker som potentiellt kan utsätta dina kunder och personal för allvarlig exploatering, förlust eller skada av personlig information.

Att använda föråldrad teknik på kontoret innebär inte bara att produktiviteten minskar, det kan också utsätta företaget för risk för kostsamma säkerhetsöverträdelser och dataförluster. Nya hård- och mjukvarusystem är utformade med de senaste säkerhetsskydden för att garantera att dina data är säkra.

Vilken som är den bästa tidpunkten att investera i tekniska uppgraderingar beror på företagets specifika behov. Du bör dock prioritera att uppdatera din företagsteknik så ofta som möjligt för att få ut mesta möjliga värde och konkurrensfördelar av dina IT-tillgångar. Fördelarna med att uppgradera tekniken är bland annat förbättrad effektivitet, ökad produktivitet, robust säkerhet och nöjdare medarbetare. Dessa förbättringar kan alla bidra till att bygga förtroende hos dina kunder och visa att du bryr dig om deras säkerhet, tillfredsställelse och integritet.